تیم پارتیزان لر در قسمت مرکز نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های چهارمهال بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و ایلام میباشد.

رنگ این تیم نارنجی و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.