تیم جنگ در ایران از سال ۹۲ تا کنون فعالیت دارد.

محمد D4RKB0Y

طراح انجمن

 

محمدحسین USA

مپر

مهران UX

موسس و برنامه نویس